Arbeidstittel ”STARHEIM"

Odd Starheim startet sin suksess med å kapre kystruteskipet ”Galtesund” i 1942, overbeviste de militære høyheter i England om sin plan for ytterligere kapringer. Resten er spenning fra begynnelse til den tragiske slutt 1.mars 1943. Nå bør det bli film.

FIKSJON + FAKTA = FAKSJON
TilliT skal forsøke å fokusere på Odd Starheims kapring av ”Galtesund” sett med øynene til de to fyrbøterne som blir rekruttert til den farlige jobben under dekning av å bli med ei fiskeskøyte fra Egersund. Vi skriver oss inn i historien fra ”siden”. Vi dramatiserer historien med å blande fiksjon med fakta fra denne perioden. Vi vet historisk hva som skjedde om bord i ”Galtesund”, men siden det ikke var overlevende etter ”Tromøsund” kan vi ikke vite, bare gjette.

Odd Starheim (14.06.1916 – 01.03.1943?) planla bl.a en spektakulær militær aksjon mot tyske lasteskip. Dette er en spennende part av norsk krigshistorie som er forholdsvis dårlig kjent. ”Charhampton”-aksjonen er indirekte nevnt i filmen ”Det største spillet” (1967) om Gunvald Tomstad, og i høyeste grad beskrevet i boka ”I natt gjelder det” / Magne Haugland (2002) og ”Mannen som stjal Galtesund”/ E.O.Hauge (1955). Alt handler om en ung ledertype med kreative evner, stort pågangsmot og kjærlighet til et fritt Norge.

Det hersker fortsatt usikkerhet rundt slutten for hovedpersonen Odd Starheim. Ble han med ”Tromøsund” da det kaprede kystruteskipet ble senket i Nordsjøen 1. mars 1943 og avsluttet dermed denne aksjonen på en tragisk måte. Eller lot han være å gå om bord i Rekefjord? Mange sørlendinger satte livet til for å berge de 41 soldatene som ble landsatt ved Hidra for å kapre tyske lasteskip. De tyskkontrollerte skipene som ankret for natten lå ofte innenfor Andabeløy/Hidra før de skulle gå sydover mot Europa eller nordover langs Norskekysten. Starheims planlagte militære aksjon måtte avbrytes i det den var i gang fordi det ble begått ulike feil. Deler av innsatstyrken nådde ikke frem til rett sted. Strømledningen ble kuttet i stedet for telefonledningen. Dermed oppdaget tyskerne anslaget. Soldater utstyrt med tøysko og utdannet til å kapre dampskip måtte flykte opp i norsk fjellheim og forsøke å holde seg skjult i snø og vinterstormer på Hekkfjell. Mange sivilister fra Eiken hjalp dem med mat og skjul, men mange avslørt. Ordfører Pål Eiken ble torturert til døde på Gestapos beryktede hovedkvarter ”Arkivet” i Kristiansand. Alle sidehistoriene er dramatiske nok i seg selv.

Krigshistorien om Odd Starheim (1916-1943) kan deles inn i følgende avsnitt: Den nedlatende avvæpningen av norske soldater som ikke engang kom i kamp i aprildagene 1940, flukten til Skottland i en liten motorbåt, frem og tilbake over Nordsjøen. Først dalene ned i fallskjerm, retur med fly fra Sverige og så ny tur i polsk ubåt, kapringen av kystruteskipet ”Galtesund”, opptrening og transport av 41 soldater for kapringsforsøk ved Andabeløy, avsløring og masseflukt til lita hytte i Eiken, kapringen av kystruteskipet ”Tromøsund” som ble senket av tyske fly 1. mars 1943.

Det er et spennende og svært omfattende prosjekt å skulle filmatisere hele dette tidsintervallet som strekker seg over 3 år. Det innbefatter den største Kompani Linge-aksjonen på norsk jord under andre verdenskrig, det innbefatter de første fallskjermsoldater på norsk jord, det innbefatter over 80 tapte livet.