”Norskekysten 1920-1970” – filmatisert hverdagsdramatikk

Rask innføring i film-konseptet

Den personifiserte dramatikken i filmen er universell. Hvordan takle det å være ”bare litt” annerledes, men annerledes. Det gjør deg muligens sterkere, men samtidig utsatt for alt fra småmobbing til misunnelse og kanskje indirekte hets. Men du utvikler andre sider som kan brukes til å takle andre utfordringer. Dette kan være like aktuelt i ei sørlandsk uthavn som i en forstad i New York.
Dramatikken utspiller seg i noen tidsblikk i den sørlandske skjærgården fra 1920 tallet frem til fraktebåttrafikken dør ut på 1970-tallet. Her lever kystkvinnene i uthavner hvor de regjerer i sine hus og lokalsamfunn - mens mennene seiler langs kysten med alle typer cargo; sement, jernskrot, fisk, korn, tønnestav, kunstgjødsel, eternitt, ved osv. Før veiene gjorde det mulig med lastebiltrafikk var kystleden den viktigste transportveien i Norge. I motsetning til den litt mer glamoriøse seilskutetrafikken på 1800-tallet var semidieselperioden preget av et fåtallig mannskap, mye lasting og lossing og farlig passasje langs Norges kystlinje i all slags vær. En utenrikskaptein er svært fokusert når han nærmer seg land. En kystseiler seiler langs land hele tida. Likevel var det forholdsvis få dramatiske forlis tross mangel på moderne navigasjonsutstyr, og denne tidsperioden har forsvunnet sammen med de kjente dunk-dunk-lydene som forsvant på 70-tallet.
Scenografisk er vi i reelle uthavner i Vest-Agder Svinør, Underøy, Skjernøysund og Langenes. De fleste stedene er tidsriktige fra 1900-tallet med små justeringer av en og annen moderne parabolantenne eller overdådig blomsterpotte.
Hva skjer når den "uekte" guttungen finner seg ei østlandsjente og begynner å drifte kysttrafikk i sørlendingenes domene. Tradisjonelt var det kvinnene som driftet hjemmet mens mennene drev sjølivet. Kvinnene hadde ingenting å gjøre om bord. Mennene hadde lite innflytelse i hjemmet. Hvordan forrykker det dagliglivets vante gang når ”innvandreren” tar med seg kone og barn langs kysten? Og til og med lar henne opptre som styrmann mens han selv står i byssa?

Stab.
Prosjektet deler skarpt mellom en liten profesjonell stab som fokuserer på de nære replikkscenene i virkedagene og så bygges det opp til større innspillingshelger med større oppbud av statister, biler, båter. I utgangspunktet skal det tegnes bilder fra flere forskjellige tiår hvor et lite knippe hovedpersoner går igjen. Resten av statistene skal tegne de ulike tidsbildene sammen med tidsriktige biler, båter og rekvisita. Det skal være mulig for frivillige å få være med på dette prosjektet uten å slite seg ut

Tidsplan.
Våren 2009 – Manusutvikling. Bygging av nettverk. Registrering av location.
August, september ogf desember 2009. Innspillinger i uthavner, fylkesmuseet og "KOLON studio"
Vårhalvåret 2010 – Klipping og lydetterarbeid.


Bilder fra aktuelle location i Vest-Agder Billedklikk