IDRETTSHALLER VEST-AGDER
- praktiske sider ved kulturell bruk

Notatet er basert på min turne med Kristiansand symfoniorkester høsten 2011 og Odd Nordstoga våren 2012. Dermed ble idrettshallene prøvd både med elektroakustisk musikk og fullt symfoniorkester. Akustikken var med få unntak overraskende god til begge typer musikk og tale.
Kristiansand 31.08.2012. Harald Stensland 90 97 56 00

 

BYREMOHALLEN (Audnedal kommune)

Ligger i tilknytning til ungdomsskolen og videregående skolen i Byremo sentrum.
Innvendig hall:
Stor gymsal 40m x 20m med plastgulv. (Forsiktig med tunge, spisse stativ/hjul)

Hallen har 4 spesialbygde mobile amfielementer som kan flyttes med jekketrallen. Dermed kan en skape flere ulike "scenerom" i hallen.
Innlast rett på gulv.
Forholdsvis tørr idrettshall-akustikk.
Ingen vindu/sollys.
Strøm: 80 amp + 32 amp BLÅ i bøttekottet.

LISTAHALLEN (Farsund kommune)

Kildencrew på turne i Vest-Agder med 60 musikere fra KSO
Hallen ligger ved Vanse sentrum.
Innvendig hall:
Tregulv.
Hallen kan deles i tre deler med myke plast/nettingvegger
Ingen vindu/dagslys
Galleri har plass til 800 men publikum sitter langt unna scenen
Titteskapsscene i motsatt vegg.
Middels tørr idrettshallakustikk
Strøm: Nymontert 32+63amp BLÅ ?
Det kan byttes mellom svakt og sterkt taklys
Dårlig mobildekning i huset.
Innlast direkte på gulv

FLEKKEFJORD IDRETTSHALL / UENESHALLEN (Flekkefjord kommune)

Ueneshallen ligger på toppen ved ungdomsskolen og videregående skolen.
Innvendig hall:
Tregulv
Støpt publikumsamfi på langsiden + en del stoler.
Det er mulig å bygge scene oppå publikumsamfiet (for stående publikum)
Ikke vindu/dagslys
Strøm: 2x 80 amp + skjøteledning 80amp
Middels tørr idrettshall akustikk
Innlast direkte på gulv på baksiden. Litt vanskelig adkomst med lastebil ved snø/fukt

EIKEN IDRETTSHALL (Hægebostad kommune)

Hallen er gymsalen for ungdomsskolen i Eiken sentrum.
Innvendig hall:
Tregulv
Vindusrekke under tak med morgensol – ikke mulig å blende
Galleri som ikke kan brukes til kulturaktiviteter.
Stort kjøkken
Løse stoler
Tørr akustikk – litt etterklang noen steder
Skoleklokke som kan skrues av
Strøm: 32X3 amp BLÅ
Innlast direkte på gulv gjennom sidedør med ett trappetrinn eller hovedinngang

KVINESDALSHALLEN (Kvinesdal kommune)

Hallen ligger i Liknes sentrum, men på andre siden av elva.
Innvendig hall:
Plastgulv
Delt tribune med egen inngang fra entre. Publikum må evt separeres ute i foajeen.
Innlast direkte på gulv
Strøm 63x3 amp BLÅ i siderom + 16 amp i vaskerom. Har 32 amp skjøteledning

LINDESNESHALLEN (Lindesnes kommune)


Hallen ligger ved barne- og ungdomsskolen i Vigeland sentrum
Innvendig hall:
Plastgulv.
Utrekkbart amfi i 5 høgder x 120 publikumsplasser pr del
God takbelysning med 24 gasslamper.
Middels tørr idrettshallakustikk
Ingen vindu/dagslys i hallen.
Lett innlast fra idrettsbanesiden
Strøm: 80 amp på veggen

LYNGDALSHALLEN (Lyngdal kommune)

Hallen ligger ved skolene på Rom v/ E39
Innvendig hall:
Gummigulv
Vindusrekke langs hele langside som vanskelig lar seg dekke til.
Publikumsamfi med avstand til gulvet. Vanskelig avstand.
Innlast direkte på gulv via foajeen
Strøm: 2x 63x3 eller 80amp amp BLÅ

MANDALSHALLEN (Mandal kommune)

Flerbrukshallen ligger i idrettskomplekset ved Furulunden med flere saler , klatrehall og svømmehall.
Innvendig hall:
Lyst tregulv. 40m x 20m
Innlast er litt hemmende da utstyret må løftes ca 10 trappetrinn evt heies i en liten personheis.
Hallen kan deles med netting/plastvegg
Hallen har ikke vindu/dagslys
Galleri men som ikke bør brukes til kulturarrangement
Akustikk: litt mye gjenklang.
Strøm: 63x3 amp i hjørnet BLÅ

ØYSLEBØHALLEN (Marnardal kommune)

Hallen ligger i tilknytning til Marnar ungdomsskole, barneskole og bibliotek.
Innvendig hall:
45 m X 22 m. Tregulv
Raske Lysarmatur i tak.
Salen kan deles med nettingvegg 2/3 deler
Akustikken er typisk idrettshall men overraskende god til å være en stor tregulvhall.
Publikumsgalleriet bør IKKE brukes pga avstand til gulvet.
Strøm: 63 amp + 32 amp 400V RØD.
Det er ikke vindu/dagslys i hallen.
Innlast går gjennom den ny kultursalen. Her er det dyre fliser man IKKE bør rulle over med harde hjul.

MARNAR UNGDOMSSKOLE NYTT AMFI (Marnardal kommune)


Den nye salen med 126 sitteplasser er et mye bedre lokale for kulturaktiviteter.
Uttrekkbart publikumsamfi.
"Scenegulvet" utgjør 14m bred og 12 m dyp ved uttrukkett amfi.
Tilstøtende musikkrom med masse utstyr åpnes og utgjør utvidet sceneplass.
Det er store vindusflater på venstre vegg og takvindu som lett kan blendes med tepper/gardiner

SIRDALSHALLEN (Sirdal kommune)

Hallen ligger i tilknytning til ungdomsskolen og videregående skolen
Innvendig hall:
Gummigulv. Forsiktig med spisse stativ.
Hallen har åpent galleri.
Det er vindu langs tak som vanskelig lar seg blende for dagslys/sollys.
Innlast direkte på gulv
Strøm: 63 amp BLÅ
Dersom publikumstallet eller sceneplassen er begrenset bør det absolutt tilstrebes å bruke kultursalen/kinosalen med gode publikumsplasser og titteskapsscene med garderober.

NODELANDSHALLEN (Songdalen kommune)

Hallen ligger ved ungdomsskolen like ved Nodeland sentrum
Innvendig hall:
Gulv: Mykt gummigulv (må behandles forsiktig) 44m x 21m
Innlast fra tre dører m/litt sviller og høyde/trappetrinn på alle
Publikumsinngang gjennom smal gang i syd/øst
1 stk toalett i samme plan
Et lite forsamlingsrom med bord/stoler som tilhører idrettslaget kan lånes seperat.
Titteskaps-Scenerommet er ombygget til vektløfting m/skyvedør
Toaletter i kjelleren – anlegget skal bygges om
Forholdsvis tørr akustikk
Innebygget høyttaleranlegg i tak/vegg m/ miksepult
Små spesialbygde mobil 2-høyde-publikumsamfi kan flyttes rundt etter behov.
Skoleklokka ringer og kan IKKE skrues av.
Strøm: 63 amp BLÅ + 32 amp i tilstøtende rom.
Det er ikke vindu/dagslys i hallen

NYGÅRDSHALLEN (Søgne kommune)

Hallen ligger like påTangvall sentrum ved Nygård skole:
Innvendig hall:
Størrelse 44 x 22 meter. Hallen kan skilles med plastvegg i to deler a 16m/28m)
Det er fastbygget amfi på langsiden med 3 benkerader.
Tregulv.
Det er ingen vindu/dagslys i hallen med unntak av vindu i inngangsdøra som lett kan blendes.
Hallen kan skaffe 500 sitteunderlag.
Akustikken er forholdsvis tørr.
Strøm 80x3 amp strøm i sydlig hjørne v/amfi.

Hallen er forholdsvis trekkfull og derfor tar det lang tid å varme den opp (flere dager).
Dette skaper en utfordring for de som driver fysisk trening i oppvarmingsperioden.
Innrigg skjer direkte inn i hallen.

VENNESLAHALLEN (Vennesla kommune)

Hallen ligger like ved både ungdomsskolen og videregående skolen.
Innvendig hall:
Tregulv ca 50m x 25m
En typisk idrettshall med full langsidebredde publikumsamfi 2 meter over gulvplan. Dette amfiet passer dårlig til kulturarrangementer.
På motsatt langside finnes et forholdsvis simpelt scenegulv som kan fires ned fra ribbeveggen. Dette bør ikke overbelastes.
Husk å få nøkkel til toaletter i kjelleren.
Innrigg skjer på baksiden. Utstyret må rulles opp ca 1 meter på litt dårlig trelem.
Akustikk er hard og vanskelig for musikk. Det bør absolutt tilstrebes å bruke Vennesla samfunnshus.
Skoleklokka fra ungdomsskolen ringer.
Strøm: 80 amp + 63 amp BLÅ + 32 amp BLÅ i tilstøtende yttergang like ved scenen.
Det er to lange lyssluser i taket og oppunder taket som slipper inn dagslys/sollys. Hallen er forholdsvis trekkfull om vinteren.

 

ÅSERAL FLERBRUKSSAL (Åseral kommune)


Hallen ligger i tilknytning til Kyrkebygd skole.
Innvending hall:
Gulv: Lys Treparkett. Totalt 40 m x 18 m
Uttrekkbart amfi: 300 stoler ( 13 rader x 23 stoler)

Innlast i motsatt kortvegg for scenen direkte fra bil til gulv.
Det er montert en stor videokanon i taket
Salen kan deles med nettingvegg – ikke hel vegg.
Veldig tørr akustikk

Opphøyet titteskapsscene på kortvegg: Tre lyd furu. 10m bred og 6 m dyp
Kulørt sceneteppe. Grå/hvit inndekning bak + 2x2 bein i samme stoff.
Scenehøyde 85 cm
Strøm: 2 stk 32x3 amp BLÅ.
Montert 2 x 6 kanal lysmixer (Paradim).
Kraftig taklys i salen (28 stk lyspunkt). Det er ikke vindu/dagslys i hallen

 

Tekniske data, opplysninger om strøm etc er basert på våre besøk i 2011/2012. Endringer/ombygginger er stadig planlagt. Notatet er basert på en nøktern kulturell bruk i et lokale som i første rekke er basert på sport og idrett. F.eks skaper det fort utfordringer for idretten dersom en kulturaktør vil rigge til rommet dagen før en skoleforestilling. Likeledes er det vanskelig å komme over 20 grader når kulingen slår i vinterveggen og folk skal holde fela nystemt. Men samtidig var det overraskende hvor tørr akustikk det var i de fleste hallene. Og takk til alle vaktmestere og rengjøringspersonale for hyggelig møte og hjelp.

PUBLISHED: TilliT, Box 232, 4663 Kristiansand, Norway, 90 97 56 00. Ingen@tillit.no
© TilliT