MELLOMTID er arbeidstittel. "Motstand" er tittelen. Her er aktuelle kjøretøy:

Grønn buss 1936


Rød Søgnebuss 1936 - "Trikken"


Gestapo stabsbil


Chevroletbuss 1946 - Birkeland - Blåbussen


Tysk BMW - motorsykkel 1943


Engelsk Austin 1935

 


Lastebil

 

PUBLISHED: TilliT, Box 232, 4663 Kristiansand, Norway
© TilliT